Åby Park

Et spiseligt bed til glæde for alle

Anette, der selv bor i Åbyhøj, etablerede i efteråret 2015 et bed med spiselige planter i Åby Park. Når planterne er groet til efter et års tid eller to, er alle meget velkomne til at plukke, smage og tage lidt med hjem.

Glæd dig til blandt andet at plukke rabarber, bladbede, skovjordbær, purløg og en række krydderurter. Der bliver også mindre kendte spiseplanter, som langbladet ærenpris, moskuskatost, trekantblomst og lungeurt. Husk at lade noget af den enkelte plante stå, så den kan gro videre til glæde for andre i parken.

Anettes permakulturbed i Åby Park

Permakultur

Bedet er et forsøg, hvor der tages udgangspunkt i permakulturens principper. Permakultur er en sammen-trækning af permanent agriculture, altså en ide om et landbrugssystem, som er vedvarende og ikke tærer på naturen. Derfor bliver bedet etableret på en lidt anderledes måde. I stedet for at skrælle græslaget af, etableres bedet ovenpå græsset.

Skitse til permakulturbed i Åby Park

Besøg Åby Park

Åby Park er en offentlig park, som alle er velkomne til at bruge. Det spiselige bed ligger midt i parken, tæt ved hegnet ind til tennisbanerne.

Åbyhøj Fællesråd var med, da der blev målt ud til bedet. Anette, der har taget initiativet til bedet, står for at passe og vedligeholde bedet.

Find Åby Park