Æblelunden i Skejby

Ny skov ved Universitetshospitalet

Syd for Det Nye Universitetshospital i Skejby er der plantet en ny publikumsvenlig skov. I skovens midte er der en æblelund med gode gamle danske sorter. Her findes blandt andet to sorter, der oprindeligt stammer fra Aarhus – Højbjerg Kalvil og Risskov Rambour.

Æblesorternes modningssæson starter slut august, og ved rigtig opbevaring kan enkelte sorter gemmes helt til april.

Skovrejsningen blev udført i foråret 2017 og er en del af det nye naturområde ved hospitalet på ca. 2 ha. Æblelunden fylder ca. 0,22 ha.. Vi forventer at æbletræerne giver en god høst allerede efter 3 år, men nogle af frugtbuskene vil allerede sætte frugt i første vækstsæson.

Vi etablerer slyngede grusstier, som giver mulighed for gåture og adgang til de omkringliggende områder. Nord for området er der adgang til stierne fra hospitalet via broen over åen. Fra syd findes en sti nær krydset v. Paludan Müllersvej/Rydevænget.

Spiselige elementer i skovbrynet i form af nøde- og bærbærende buske kommer både mennesker og fugle til gavn. Vi planter blandt andet gamle skovarter som hyld, hassel og kræge, men også velkendte bærbuske som ribs, stikkelsbær og solbær. Over de lavere buske vil man kunne finde alm. valnød og sort valnød.

Hvis man er heldig, er der også mulighed for at se råvildt i området. Af samme grund er æbletræerne hegnet de første år, indtil vildtet ikke længere kan nå toppen.

Find Æblelunden i Skejby