Bærbuske i Langenæsparken

Bærbuske til glæde for alle

I tre lange bede har foreningen Bærbuske i Langenæsparken plantet aronia, blåbær og ribs, solbær og stikkelsbær. I bunden kommer der skovjordbær, tyttebær og tranebær.

Foreningens medlemmer passer bedene og de unge bærbuske og håber, at alle parkens gæster vil hjælpe dem med at holde området pænt og hyggeligt, så både bærbuske og mennesker trives.

Buskene blev plantet i efteråret 2016 og når de vokser til og der kommer frugter på, må alle smage, men husk på gode sankeregler. Pluk kun til dig selv og husk altid at efterlade bær til andre også.

Bedene er kommet i stand efter ønske fra foreningens medlemmer.

Hvis du vil være med i foreningens arbejde, så kontakt formand Inge-Lise Westh Hansen, ilwh@stofanet.dk

Der er altid brug for flere grønne fingre i haven.

Find Bærbuske i Langenæsparken