Bærbuske i Langenæsparken

Bærbuske til glæde for alle

I tre lange bede har Foreningen Bærbuske i Langenæsparken plantet aronia, blåbær og ribs, solbær og stikkelsbær. I bunden kommer der skovjordbær, tyttebær og tranebær.

Bedene er blevet etableret efter ønske fra foreningens medlemmer, og de har selv været med til at plante bærbuskene og passer nu bedene. Bærbuskene kom i jorden i efteråret 2016, og når de vokser til og der kommer frugter på, må alle plukke og smage.

Høst med omtanke for andre og efterlad derfor altid bær til de næste, der kommer forbi.

Foreningen håber, at alle parkens gæster vil hjælpe dem med at holde området pænt og hyggeligt, så både bærbuske og mennesker trives.

Hvis du vil være med i foreningens arbejde, kan du kontakte:
Formand Inge-Lise Westh Hansen: ilwh@stofanet.dk

Der er altid brug for flere grønne fingre i haven.

Find Bærbuske i Langenæsparken