Engdalgårdsparken i Beder

Æbletræer i Engdalgårdsparken

I Engdalgårdsparken er en gammel privat have med mange æbletræer nu en integreret del af parken. Parken ligger bag Beder Landevej 17.

I 2016 var store dele af parken gravet op for at lægge ny kloak, men de fleste af de gamle træer blev bevaret.

Der er bagefter plantet 15 nye træer i grupper af tre. Det er blandt andet Comtesse Johannes æble, der modner allerede i slut juli og straks skal spises. Discovery, der modner slut august, Gråsten i slut september. Alle dejlige spiseæbler, hvor der bliver nok til alle, når træerne vokser til om et par år.

Alle er velkomne til at plukke eller samle æbler op til eget brug. Husk at nedfaldsæbler sagtens kan bruges i en god kage.
Her på siden kan du også læse mere om regler og etik, når du høster i naturen og byens rum.

Find Engdalgårdsparken i Beder