Eskelund

Eskelund – En spiselig hemmelighed

Eskelund er med sit areal på 32 hektar eller omkring 45 fodboldbaner et af de allerstørste naturområde indenfor Ringvejen. Men på trods af sin størrelse lever området en anonym tilværelse klemt inde mellem Ringvejen, Ny Åhavevej og Aarhus Å.

Så snart du træder ind bag træernes naturlige afskærmning, vil du møde et naturområde med mindst lige så meget at byde på som den mere kendte nabo Brabrand Sø eller f.eks. Riis Skov. Der er også massevis af spiselige sager i området, som brombær, hasselnødder, mirabeller og den spiselige svamp judasøre.

Se på kortet her nedenfor, hvor du finder nogle af de forskellige spiselige sager i området.

Eskelunds fortid og fremtid

Vikingeskibsværft, losseplads, vildtvoksende naturområde og snart byens nye eventområde. Eskelund har om noget sted levet en omskiftelig tilværelse, og nu udvikles området igen. I 2021 skal Eskelund gerne stå klar som byens nye natur- og eventområde med plads til alt lige fra den lille humlebille til store kulturarrangementer.

Langt størstedelen af årets dage skal området fungere til glæde og gavn for flere og flere af de motionister og naturinteresserede, der opdager Eskelund. Samtidig skal Eskelund nu også i få weekender om året fungere som byens nye store eventareal og levere en fuldt funktionsdygtig platform for fx Northside, kultur- og motionsarrangementer samt store enkeltstående koncerter.

En del af Eskelund har tidligere været losseplads. Der ligger et rent lag muldjord øverst på hele arealet, så selvom der engang har været losseplads på arealet, er der ingen grund til at bekymre sig om affald eller forurenet jord. Undersøgelser viser desuden, at eventuel forurening fra jorden ikke optages i bær og frugter.

Find Eskelund