Greenshare Community Garden

Greenshare Community Garden

Fælleshaven Greenshare

I parken bag Stakladen er etableret 40 små havelodder og der er også plantet fælles frugtbuske og krydderurtebed. Mange af haverne bliver dyrket af internationale ansatte og studerende på Aarhus Universitet.

Haven er anlagt i sommeren 2015. Havens vision er at være et mødested for det internationale samfund i Aarhus – og også et sted, hvor udlændinge, der for kortere eller længere tid er i Aarhus, kan mødes med aarhusianere. Hvert medlem bestemmer selv over sine fire kvadratmeter, men der er også fælles frugtbuske og krydderurter.

Organisering

Haven er organiseret som en forening. Det koster 300 kr. om året for et havelod, dog kun 200 kr. for studerende.

Bestyrelsen indkalder til fælles arbejdsdage. Allerede nu bliver haverne passet af en blanding af beboere fra nabogaderne og unge fra Europa og USA.

På arbejdsdagene laves fællesprojekter som kompost og vidensdeling.

Hvordan får man et havelod?

Følg med på facebook side eller kontakt formanden Lenore Messick på mail: greensharegardeninfo@gmail.com.

Der er lige nu ikke flere ledige havelodder, men du kan altid skrives på venteliste.

Greenshare Community Garden

Besøg Greenshare

Haverne ligger i en offentlig park lige bag Stakladen ved Aarhus Universitet. Alle er velkomne til at plukke frugt og bær, men det der dyrkes i havelodderne er privat.

Langelandsgade/Frederik Nielsens Vej
8000 Aarhus C

www.facebook.com/greensharegarden

Find Greenshare Community Garden