Lystrups frugt- og nøddehegn

Nyplantet læhegn ved Gl. Ellebæk i Lystrup

Aarhus Kommune lagde i 2016 sidste hånd på klimatilpasningen af Lystrup, nærmere bestemt reguleringen af den nederste del af Gl. Ellebæk. Vandløbet ender her i en lille sø og et større bygværk, der er designet, så det kan bruges som rekreativt bænkanlæg i et lille grønt område.
Der mangler kun den endelige færdiggørelse af markarealerne og dette arbejde blev udført i foråret 2017.
Der var tidligere et læhegn mellem bækken og markerne. Dette læhegn var rimeligt vildtvoksende og blev fjernet i forbindelse med anlægsarbejderne.

Nu er der plantet kirsebær, valnød, æble, ægte kastajne og hassel.

Find Lystrups frugt- og nøddehegn