Nabofællesskab på Jens Baggesens vej

Dyreliv og fællesskab på Jens Baggesens vej

En gruppe beboere fra ejerforeningen har taget første spadestik til at gøre græsplænerne omkring deres lejligheder inspirerende og inviterende for dyr og mennesker.

Nordvest for Aarhus Universitetspark i forlængelse af de grønne områder ligger boligforeningen på Jens Baggens vej med store grønne græsplæner.

I efteråret 2019 gik en gruppe beboere i gang sammen.

“Vi havde en rigtig god dag med at plante kirsebærtræer og bærbuske,” fortæller Ditte Torlyn.

“Vi har nogle store tomme græsplæner og kan se potentiale i at gøre området mere hyggeligt, så det inviterer børn og voksne til at komme og plukke de friske frugter og bær fra haven. Vores største motivation er at omdanne græsørkenen til et levested for insekter og fugle. Ved at gøre det som et fællesprojekt håber vi, at det er noget, vi kan have, nyde og udvikle sammen med vores naboer og ikke mindst inspirere andre til.”

Gruppen har fået midler fra Smag på Aarhus til de kirsebærtræer og bærbuske, der blev plantet i efteråret 2019.
Gruppen har også – med støtte fra Aarhus Kommunes projekt Samskab Aarhus – lagt blomsterløg.

Find Nabofællesskab på Jens Baggesens vej