Ø-Haven

Ø-Haven

Ø-Haven, der i 2014-2018 lå på Aarhus Ø, var Danmarks største byhave med mere end 250 bybønder, der dyrkede egne små nyttehaver. Foruden pallehaverne var der væksthuse, grønne urtevægge, bier, høns og et skønt fællesskab.

Ø-Haven lå på Aarhus Havn, helt ude på spidsen af Aarhus Ø midt imellem Lighthouse og Isbjerget. Ø-Haven, der blev etableret på en byggegrund som et midlertidigt projekt, var et stort havefællesskab med mere end 1000 pallehaver. Hver bybonde dyrkede grøntsager, urter og blomster i sin egen lille nyttehave. Desuden var der fællesskaber omkring hønsehold og biavl, man kunne plukke krydderurter fra den vertikale pallehave  og benytte udekøkken, grill og tagterrasse.

Foreningen Pier 4 startede Ø-Haven i 2014, hvor den bestod af 400 pallehaver. I 2015 blev Ø-Haven flyttet til den placering på Aarhus Ø, hvor havefællesskabet lå de sidste fire sæsoner. Samtidig blev Ø-Haven udvidet og videreudviklet som et led i Aarhus Kommunes projekt Smag på Aarhus. Ø-Haven blev drevet af Foreningen Pier 4 i tæt samarbejde med havens bybønder.

Erfaringerne fra Ø-Haven bliver nu inddraget i processen med at skabe Ø-Linjen, det kommende aktive byrum og grønne strøg på Aarhus Ø.

Mere info:
www.facebook.com/oelinjen
www.facebook.com/oehaven
www.ø-haven.dk

Læs også publikationen om Ø-Haven

Ø-Linjen, Aarhus Ø

Velkommen til Ø-Linjen, Aarhus Ø

Slået op af Ø-Linjen i Tirsdag den 13. november 2018

Find Ø-Haven