Steen Billes Torv

Dyrkningsfællesskabet Steen Billes Torv

En arbejdsgruppe under Trøjborg Fællesråd tog i 2020 initiativet til et nyt dyrkningsfællesskab, og i foråret 2021 blev det første spadestik taget.

En gruppe frivillige er ved at etablere en fælles plukkehave på Steen Billes Torv. Haven indgår som en naturlig del af pladsen og er åben for alle.

På græsarealet er der to bede, hvor der plantes bærbuske og skovjordbær. Når bærbuskene har fået fat, er der derfor brombær, majbær, stikkelbær og ribs, som alle er velkomne til at høste af.

Arbejdsgruppen har også etableret højbede på et grusareal i pladsens nordvestlige hjørne. Her plantes krydderurter, spiselige stauder og sommerblomster.

På pladsen er der desuden legeplads, bordbænkesæt og skaterbane.

Alle er velkomne til at høste fra området, ligesom alle er velkomne til at give en hjælpende hånd med at passe området.

Kig forbi til fælles arbejdsdage, som arbejdsgruppen arrangerer, når der er brug for ekstra hjælp – eller bliv en del af driftsholdet, der løbende sikre, at alle planterne kommer godt fra start med vanding, lugning og en kop kaffe bagefter.

Arbejdsdage annonceres på skiltet på pladsen og på Trøjborg Fællesråds Facebook-side.

Læs mere om projektet og find kontaktoplysninger på tovholderne på Trøjborg Fællesråds hjemmeside

Tag endelig kontakt, hvis du vil være en del af fællesskabet!

Projektet er etableret i samarbejde med Teknik og Miljø, Aarhus Kommune og har fået støtte via Teknik og Miljøs indsats Smag på Aarhus og Corona ensomhedspuljen i Sundhed og Omsorg. Desuden er projektet støttet af NRGI-værdipuljen og Trøjborg Beboerhus.

Find Steen Billes Torv