True Skov

True Skov er gavmild med sine gaver

True Skov er en del af et nyt større naturområde vest for byen, der går helt op til Kasted Mose. Området er bynær skovrejsning og ca. 35 år gammelt. De sidste par år har Naturstyrelsen, der ejer den største del af True Skov, startet en proces sammen med Aarhus Kommune, som hedder True Skov for alle.

Lige nu møder man ikke ret mange mennesker, hvis man færdes i True Skov. Der er sågar rigtig mange, der slet ikke ved, at den findes.

True Skov området binder byen sammen med det åbne land, ligesom Riis Skov og Marselisborgskovene binder byen sammen med kysten. Den lille landsby True ligger nordøst for skoven og jernbanen afgrænser skoven mod vest.

I skoven finder du både forårets urter, æbler, mirabeller, nødder, kastanjer, slåen og mange af de andre råvarer som skovene hen over sæsonerne byder på.

Naturstyrelsen har sammen med Aarhus Kommune lavet en udviklingsplan for skoven. Læs mere her

Planen beskriver de aktiviteter, som vil kunne udløse meget af det potentiale True Skov har. Der skal være bedre adgangsforhold, bedre skiltning, græsning, lysåbne arealer og flere arrangementer.

Med udgangspunkt de eksisterende beplantninger og deres potentiale, er der mange, der ønsker sig ruter, hvorfra man kan sanke. Det er derfor kommet med i udviklingsplanen som 3 ruter.

 

I den nordligste højspændingskorridor er der i brynene mange ægte kastanjer, som nu har nået en alder, hvor de bærer frugt. Det er hensigten at plante hasselbuske, valnød og andre nøddefrugter, så den nye cykelrute kan blive en rigtig Nøddevej, hvor man kan sanke og samle nødder hele  vejen fra Ringvejen til Yderup.

På tilsvarende måde foreslås Frugtstien, med æbler, pærer, blommer og andre kerne- og stenfrugter langs græsningsskovenes nordlige  afgrænsning – hele vejen fra den østlige ende af Langdalen til græsningsskovens vestlige afgrænsning ved parkeringspladsen ved Selkærsvej. Ud over muligheden for at sanke frugt, vil frugttræernes blomstring, frugtsætning og høstfarver give markante årstidsvariationer og oplevelser.

Bærsporet, løber som et tredje spiseligt tema langs vandrestien mellem lysningen ved Huleby i øst, forbi høhotellet og Møllebakken til udsigtsshelteret ved Arnhøj. Specielt i lysninger og ved faciliteter, hvor solen når skovbunden, kan der plantes solbær, skovjordbær, hindbær mm., mens der ved vådområderne kan plantes bærbuske og urter der trives i fugtig nærringsrig jord.

Find True Skov