Urteeng i Høskoven

Forsøg med nyt engstykke

Under højspændingsledningerne gennem vore skove er alle træer ryddet væk, og stykket skal fremover holdes fri for høje træer. Som et forsøg har vi sået en spiselig urteblanding ud i den nye eng. Alle kan være med til at følge, hvilke urter, der klarer konkurrencen med græs og brændenælder.

I Høskoven er der kun et lille stykke eng, og her er der mest bibernelle, eller det englænderne kalder agurkeurt, der er kommet op det første år.

Hjælp os med at holde øje med nye spiselige planter på engen og send gerne fotos til smag@aarhus.dk

Du kan for eksempel lede efter dagpragtstjerne, mjødurt, kattehale, hjortetrøst, blodkløver, kvan, katost,kæmpe natlys, salvie og meget mere.

Viby Høskov er en gammel bøgeskov, der ligger i et naturskønt område nær Brabrand Sø. Skoven har været udsat for mange træfældninger som følge af motorvej og fjernvarmeledninger, men er gennem første del af »Plant et træ« i 1983, blevet genetableret. Der er kirsebær, brombær og hindbær i skoven,  og nu er der også tilføjet spiselige urter, bl.a. af isop, katost, kæmpe natlys og salvie. Find inspiration og opskrifter til at bruge urterne 

Urteengen kan nydes året rundt, men urterne er bedst i foråret før de blomstrer.

Engen er på kortet markeret med rødt. Der er indgang til skoven fra Damtoften eller Ormslevvej, samt flere af villavejene.

Find Urteeng i Høskoven