Verdenshaverne

Oaser for børn og voksne

Verdenshaverne er fælles haver og forskønnelser i Gellerupparken og Toveshøj. Alle steder dyrkes krydderurter, blomster og grøntsager til pryd og nytte.

Haverne danner rammer om fællesskab, ikke alene for dem, der er med til at dyrke, men også for områdets øvrige beboere.

Verdenshaverne består af Toveshøjhaven, der er frodig og ligger ved indgangen til Hasle Bakker. Den benyttes af både beboere og andre, der er på tur i bakkerne. Gelleruphaven er flyttet fra Gudrunsvej til Dortesvej ved Gellerupbadet og benyttes blandt andet til lokale spejderaktiviteter. Ved fælleshuset Laden er der en køkkenhave med bede, drivhus og plantefremstilling, specielt med aktiviteter og fællesspisning for børn.

Derudover laver Verdenshaverne små oaser i form af mobile bede i pallerammer ved beboerhusene, lægger forårsløg og planter og passer krydderurter i kummer.

Organisering

Foreningen udspringer af ad hoc-gruppen Sansehaven under Samvirket i Gellerup. Ad hoc-gruppen og andre frivillige startede med Gelleruphaven i 2009, og to år senere kom Toveshøjhaven ved Hasle Bakker til.

I 2012 blev Foreningen Verdenshavernes Venner stiftet. Foreningen samarbejder med Det Boligsociale Sekretariat.  Foreningen samarbejder desuden med lokale foreninger og enkeltpersoner om vanding af haverne, ekskursioner til andre spændende haver, fælles arbejdsdage, arrangementer m.m.

Hvordan bliver man en del af Verdenshaverne

Ved at melde sig ind i Foreningen Verdenshavernes Venner støtter man haverne økonomisk. Alle – medlemskab eller ej – er velkomne til at give en hånd med i haverne. Der er faste havedage mandag, onsdag og torsdag kl. 10-13.

Besøg Verdenhaverne

Toveshøjhaven ligger ved Hasle Bakker. Man kommer til den fra den store P-plads for enden af Lenesvej. Indgangen er til venstre for børnehaven Spiren, hvis man står med ryggen mod Tovshøjskolen.

De øvrige afdelinger af Verdenshaverne kan man se på oversigtskortet.

Toveshøjhaven
Lenesvej 27
8220 Brabrand

www.verdenshaverne.dk

Find Verdenshaverne