Vorrevangsparken – en ukendt perle

Vorregårdsparken ligger hemmeligt blandt store fredede hegn.

I hegnene rundt om parken er der mirabeller og gamle æbletræer. Og rundt i parken er der i 2013 plantet 25 blandede frugttræer, der nu er ved at vokse sig store.

Midt i parken ligger en lille sø, og i fremtiden vil parken blive inddraget i håndteringen af de meget store regnmængder, vi i fremtiden skal forsinke, inden de laver oversvømmelser og skyller urenset spildevand ud i Aarhus Bugt.

Hvor meget vandreguleringen påvirker parken i fremtiden, vides endnu ikke, men der vil blive gjort noget for at beholde de 25 frugttræer og adgangen til det.

Derfor: Besøg den skjulte park og nyd æbletræer, græsplæner og legeplads, inden det måske forsvinder.

Find Vorrevangsparken – en ukendt perle