Dyrk i Aarhus Kommune

Grønne lokalsamfund som ramme om det gode liv

I Aarhus Kommune arbejder vi med at skabe gode lokalsamfund som ramme om det gode liv. Det kan blandt andet gøres ved at skabe grønne og spiselige områder, så der er skønne omgivelser at mødes i og grønne projekter at mødes om.

Med Aarhus Kommunes indsats Smag på Aarhus vil vi invitere dig med til at gøre byens offentlige arealer mere grønne og spiselige, både til glæde for dig selv og andre i lokalområdet.

ærtespirer

Mange forskellige slags spiselige byrum

Vi ønsker at skabe rum til, at man kan præge sit eget lokalområde, og derfor opstår der meget forskellige lokale projekter. Nogen dyrker fællesskaberne mere end de dyrker afgrøderne. Andre vil rigtig gerne have et udbytte med hjem til eget køkken. Nogen planter træer af hensyn til klimaet, andre gør det primært for at kunne lave æblemost med naboerne. Nogen dyrker i højbede på paller, andre i skovhaver efter permakulturens principper. Nogle er til gulerødder og salat, andre til frugthaver.

Nu kan du også lave spiselige byrum til glæde for fugle, sommerfugle, bier og andre insekter.
Læs mere under menupunktet vildere lokalsamfund

Spis de offentlige arealer

Der bliver i stadig stigende grad plantet frugttræer, bærbuske, rabarber, vandmynte og andre spiselige planter i parker, på legepladser og torve. Det er alt sammen noget, du som privatperson gerne må nyde, plukke og spise. Måske vil I i jeres lokalområde gerne gøre et område mere grønt eller spiseligt? Hvis I tager initiativet, bakker vi gerne op.

jordbær

Kom godt i gang

Brug menuen til at orientere dig om, hvordan du kommer i gang, hvor og hvad du kan dyrke.

Du kan også lade dig inspirere af andre, som allerede er i gang. På kortet kan du finde andre byhaver og via oversigten over byhaver og spiselige byrum kan du finde flere oplysninger og link til hjemmesider.