Hvor kan jeg dyrke?

Der er mange muligheder, når man vil dyrke i byen

Se om der er et havefællesskab, du kan blive del af - eller lad dig inspirere af de eksisterende urbane haver. Måske vil du være med til at starte et nyt havefællesskab op?

Når man skal finde plads til at dyrke i byen, er det om at tænke kreative: et par unge mennesker dyrker grøntsager i et krat, andre har krydderurter i en vertikal pallehave. Kartofler kan dyrkes i en spand, og selv et tag eller en lille altan kan forvandles til en grøn oase. Der er fælleshaver på havnen, i parker og på en gammel industrigrund. Og der er plads til flere fælleshaver og spiselige oaser i Aarhus Kommune.

Havefællesskabet i Marselisborg Hospitalspark

Eksisterende byhaver

De eksisterende fælleshaver i Aarhus Kommune (som vi har kendskab til) er afmærket på oversigtskortet og fremgår af listen med byhaver & spiselige byrum. Du skal kontakte de enkelte havefællesskaber direkte for at høre, om der er ledige haveandele eller jordlodder. Mange byhaver er populære, og der kan derfor være venteliste. I skrivende stund (december 2015) ved vi, at det er muligt at blive en del af Fællesgartneriet Brabrand, Dyrk Ditbibliotek på Risskov Bibliotek og Gallo Gartneriet i Risskov, der fra sæson 2016 tilbyder pallehaver på gartneriets grund. Et besøg i de eksisterende byhaver kan også være god inspiration, hvis du selv vil starte et nyt havefællesskab op.

Nye fælleshaver på vej

Vi er i proces med at starte nye fælleshaver op i Aarhus Kommune fra sæson 2016. Byhaverne bliver kun etableret, hvis der er en gruppe engagerede mennesker, der vil være med i opstartsprocessen. Vi vil sikre, at der kan stiftes en forening, der kan stå for at organisere det videre arbejde med haverne. Læs mere om de forskellige områder og status på processen.

Opstart af helt nye byhaver og spiselige byrum

Hvis I er en gruppe, der vil stå for driften, vil vi gerne hjælpe med at finde områder, hvor der er plads til flere byhaver. Måske har du allerede et stykke jord i tankerne? Hvis ikke, vil vi gerne prøve at finde et sted på de kommunale arealer, hvor du kan komme i gang med at dyrke. Det kan også være, at I i fællesskab vil plante frugttræer, bærbuske, rabarber eller andre spiselige planter til glæde for jer alle i lokalområdet? Lad os tage en snak om jeres idéer. Vi kan give dig gode råd og eventuelt sætte dig i forbindelse med andre, der er med på din idé. Hvis haven etableres på et kommunalt stykke jord, laver vi en driftsaftale med vilkår for brug af jorden. Læs mere under menupunkterne Kom godt i gang og Inspiration & vejledning.

Overvejelser i forhold til placering af en byhave

Når man vælger et sted i byen til at dyrke spiselige afgrøder, er der mange ting at undersøge. Jordens kvalitet, sol og skygge, adgang til vand og adgangsforhold er nogle af dem. Du skal også overveje, om haven skal ligge tæt på, hvor du bor, eller om du er villig til at bruge tid på transport for at komme til den.