Kom godt i gang

Brug Smag på Aarhus til at komme i gang

Hvis du vil dyrke grøntsager eller plante frugttræer, men ikke har en have, vil vi gerne hjælpe dig i gang. Det samme gælder, hvis I i dit lokalområde gerne vil gøre et område mere grønt eller spiseligt. Det gælder ikke kun for midtbyen, men for hele Aarhus Kommune.

Hvis I selv tager initiativet, har engagement og vilje til at passe de spiselige områder, så støtter vi gerne op om etablering af nye projekter. Det gælder både havefællesskaber og spiselig beplantning, som frugttræer, på lokale fællesområder. Det er vigtigt at ejerskabet og den fremadrettede vedligeholdelse af områderne ligger hos jer, der vil i gang.

Grøntsager i pallebed

Hvad hjælper Aarhus Kommune dig med?

Vi kan tilbyde vejledning, adgang til netværk og økonomisk støtte til etablering af byhaver og spiselig beplantning på offentligt tilgængelige arealer.

For at opnå støtte er det en forudsætning:

  • at der er offentlig adgang til haven/området
  • at det er tilladt for alle at høste fra området (ved byhaver skal der eksempelvis være et fællesbed, bærbuske, frugttræer eller andet til fælles glæde)
  • at I selv lægger kræfter i etableringen
  • at I organiserer jer, så I kan varetage den videre drift (fx ved at danne en forening)
  • at fortællingen om området må deles i ord og billeder på website og sociale medier
  • at I opsætter et skilt, som fortæller om jeres projekt

Desuden opfordrer vi til, at I afholder åbne arrangementer (åben have, høstfest el.lign.) eller på anden måde deler jeres viden, erfaringer og fællesskab. I er velkomne til at bruge vores platforme (website og facebook) til at dele arrangementer og viden. Her kan både deles små hverdagshistorier, længere artikler og oprettes arrangementer.

Inden I kontakter os, er det også en god idé at overveje:

  • Størrelse på haven (både arealmæssigt og antal personer)
  • Adgang til vand (hvis I har kig på et konkret areal)
  • Skal det være private eller fælles afgrøder – eller en god blanding?
Kartoffel i aGRO-haven - foto af Rebecca Ann Kaagh