Kom godt i gang

Brug Smag på Aarhus til at komme i gang

Hvis du vil dyrke grøntsager eller plante frugttræer, men ikke har en have, vil vi gerne hjælpe dig i gang. Det samme gælder, hvis I i dit lokalområde gerne vil gøre et område mere grønt eller spiseligt. Det gælder ikke kun for midtbyen, men for hele Aarhus Kommune.

Hvis I selv tager initiativet, har engagement og vilje til at passe de spiselige områder, så støtter vi gerne op om etablering af nye projekter. Det gælder både havefællesskaber og spiselig beplantning, som frugttræer, på lokale fællesområder. Det er vigtigt at ejerskabet og den fremadrettede vedligeholdelse af områderne ligger hos jer, der vil i gang.

Vil I skabe et vildere område, der også er til glæde for insekter og dyreliv, så læs mere under menupunktet vildere lokalsamfund.

Grøntsager i pallebed

Hvad hjælper Aarhus Kommune dig med?

Vi kan tilbyde vejledning, adgang til netværk og økonomisk støtte til etablering af byhaver og spiselig beplantning på offentligt tilgængelige arealer.

For at opnå støtte er det en forudsætning:

 • at der er offentlig adgang til haven/området
 • at I selv lægger kræfter i etableringen
 • at I organiserer jer, så I kan varetage den videre drift (fx ved at danne en forening)
 • at fortællingen om jeres projekt må deles i ord og billeder på website og sociale medier – vi vil nemlig gerne sprede og dele de gode idéer til inspiration for andre
 • at det er tilladt for alle at høste fra området (ved byhaver skal der eksempelvis være et fællesbed, bærbuske, frugttræer eller andet til fælles glæde)
 • at I opsætter et skilt, der fortæller om projektet, og hvor det tydeligt fremgår, at alle er velkomne til at høste

Desuden opfordrer vi til, at I afholder åbne arrangementer (åben have, høstfest el.lign.) eller på anden måde deler jeres viden, erfaringer og fællesskab. I er velkomne til at bruge vores platforme (website og facebook) til at dele arrangementer og viden. Her kan både deles små hverdagshistorier, længere artikler og oprettes arrangementer.

Det skal I gøre?

 • Tag en snak lokalt om jeres ønsker og drømme. Det kan være gennem fællesrådet, i grundejerforeningen eller hvad der giver mening for jer lokalt.
 • Find et areal, som I tænker er egnet. Er det privat ejet, skal I have tilladelse fra ejeren. Er området kommunalt, undersøger vi, om området må bruges til formålet.
 • Kontakt os med jeres idéer, forslag eller drømme.

Det skal I være opmærksomme på:

 • I kan sagtens lave grønne projekter, hvor noget er spiselige for mennesker, andre dele er til glæde for insekter og dyreliv.
 • Vi kan dække udgifter til træer, buske og planter. Desuden kan vi dække udgifter, der er forbundet med etableringen, som opbindingspæle, hegn og god jord, hvis der er brug for det. Vi kan støtte med ca. 5-10.000 kr. pr. projekt.
 • I står som udgangspunkt selv for at plante og passe træer, buske og planter.

Det er vigtigt for os, at jeres projekt er til glæde for fællesskabet, og at der er offentlig adgang til området.

Inden I kontakter os, er det også en god idé at overveje:

 • Størrelse på haven (både arealmæssigt og antal personer
 • Adgang til vand (hvis I har kig på et konkret areal)
 • Skal det være private eller fælles afgrøder – eller en god blanding?
Kartoffel i aGRO-haven - foto af Rebecca Ann Kaagh