Den Grønne Ambassade

#ByrumSkrevet af Pernille Thormann Villesen, Smag på Aarhus, Teknik og Miljø

Lokal arkitekt har tegnet vindeforslaget

En enig dommerkomite har i dag offentliggjort vinderprojektet til Den Grønne Ambassade på Bispetorv. Den lokale arkitekt Steffen Impgaard vandt med bygningen Frø’et.

Steffen Impgaard - vinder af arkitektkonkurrence Den Grønne Ambassade

Bag konkurrencen står Aarhus Kommune og parterne bag projektet Smag på Aarhus. Opgaven i den åbne konkurrence lød på at skabe en spændende arkitektonisk ramme til Den Grønne Ambassade, som skal stå ved et af byens prominente torve, Bispetorv.

Rådmand Kristian Würtz præsenterede i dag vinderen, mens projektleder for Smag på Aarhus, Pernille Villesen fortalte om baggrunden for en grøn ambassade og arkitekt Henrik Højmose gennemgik vinderen og de tre præmierede forslag. Vinderen Steffen Impgaard fortalte om sine tanker bag den sjove bygning kaldet Frø’et, som han har skabt til Smag på Aarhus.

Aarhus Kommune vil med Den Grønne Ambassade på Bispetorv skabe et synligt og åbent mødested for byens borgere, hvor naturen som spisekammer inspirerer bredt. Ambassaden skal fungere som aktivt foranderligt værksted med mulighed for dyrkning, tilberedning, spisning og information om mad i naturen. Ambassaden er en del af en samlet vision for hele kommunen om at gøre Aarhus ’spiselig’. Udover at placere bede og frugttræer tilgængelige i byrummet inkluderer projektet også havet og den vilde natur omkring Aarhus.

Froe'et dagslys Den Grønne Ambassade Bispetorv

41 poetiske forslag

Der indkom i alt 41 forslag, som bød på mangfoldighed både i udformning og med ideer til kaldenavn; Laden, Madpaletten, Det grønne bibliotek, Agurk, Under trækronen, Frø’et, Spisekammeret, Plantepavillonen, Madteatret, Smagsportalen og mange flere.

En enig dommerkomite valgte forslaget  Frø’et fordi det på en overbevisende måde understøtter og kommunikerer visionen bag Smag på Aarhus. Forslaget er udarbejdet af arkitekt Steffen Impgaard. Arkitekten skal nu viderebearbejde vinderforslaget i samarbejde med projektteamet bag Smag på Aarhus og sørge for dets realisering.

Et frø der spirer
I dommerkomiteens begrundelse står blandt andet: ”Steffen Impgaard vil med en illustration af et frø, der spirer fortælle historien om en ambassade i harmoni med naturen. Ambassadens organiske form er primært udført i træ og pilestokke. Adgang er gennem et glasparti vendt mod Skt. Clemens Torv. Indgangspartiet skærmes af de udhængende pilestokke, hvorved der skabes et intimt møde mellem inde og ude. Mod Store Torv kulminerer den organiske form i et, næsten, levende interaktions øje i børnehøjde. Forslagets poetiske udtryk genereres fornemt af den organiske formgivning, der går i dialog med de fem lindetræer, som tegner den ene langside af byggefeltet.”

Derudover blev der tildelt et indkøb til tre andre forslag:

  • mAnnA, udarbejdet af TEAM STED v. landskabsarkitekt MDL Martin Hjerl, arkitekt MAA Rosa Lund og stud. Hort. Arch. Søren Lahn Christensen.
  • Bioteket, udarbejdet af Anders Boel Tversted og arkitekt MAA Anders Hjortenberg.
  • Tusindben udarbejdet af stud. Arch. MAA Marie Joo Thorup og stud. Arch. MAA Troels Skov-Carlsen.

Dommerkomiteen
Fra Aarhus Kommune: Stephen Willacy, stadsarkitekt; Pernille Thormann Villesen, projektleder Smag på Aarhus; Henrik Højmose, arkitekt.
Ingeniørfagdommer: Frank Jensen, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/SFRI
Fagdommere udpeget af Arkitektforeningen: Rasmus Holm, arkitekt MAA; Trine Berthold, arkitekt MAA.
Dommerkomiteens sekretær: Arkitekt MAA Bettina Mylin, Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling.

Færdig til jul
Efter planen skal Frø’et bygges og sættes op på Bispetorv i løbet af efteråret, så medarbejderne fra Smag på Aarhus kan flytte ind inden jul. Mindst tre dage om ugen er ambassaden bemandet, og alle kan komme ind og fortælle om deres grønne ideer for deres by og kommune.

Læs hele dommerbetænkningen og se alle forslag på  Arkitektforeningens hjemmeside

Fakta om Bispetorvs ombygning

Aarhus Kommune er i gang med at omdanne Bispetorv til et grønt og bilfrit byrum. Det fremtidige Bispetorv vil tilbyde et bredt spænd af arrangementer og udfoldelsesmuligheder for besøgende og gøre det lettere at færdes mellem Strøget, Store Torv, den nye havneplads, Letbanens stoppested ved Skolebakken og parkeringshusene på havnen. Arbejdet med Bispetorvs omdannelse starter i morgen og løber frem til december i år.

Man kan blandt andet se frem til siddepladser på nyetablerede trædæk og en grøn ambassade, hvor borgerne kan møde medarbejderne på Aarhus Kommunes projekter Grøn Medborger og Smag på Aarhus. Aarhus Kommune arbejder på Bispetorvets omdannelse frem til december i år, og indtil da vil torvet være lukket for alle trafikanter.

Læs mere om Den Grønne Ambassade og se åbningstider