Ny guide til store fælleshaver

Skrevet af Lisbeth Jensen

Gode råd til initiativtagere og projektledere

Guiden bygger på erfaringer fra projektet “Bo og Gro – opblomstring af naboskab i almene boligområder”- et samarbejde i perioden 2015-2017 mellem Områdesekretariatet Helsingør og den almennyttige forening Haver til Maver, støttet af Nordea-fonden.

Tre boligforeninger: Vapnagård, Tibberupparken og Nøjsomhed har i tre år arbejdet med fælleshaver under ledelse af en projektleder.

Det er erfaringer herfra, der nu er tilgængelige for alle. Der gælder både i planlægnings- og udførelsesfasen. Der er både refleksioner, huskelister og dialogværktøjer lige til at kopiere og bruge til møder med beboerne.

Guiden er til projektledere, der vil lave en inddragende proces fra ide til virkelighed. Formålet er at lave fælleshaver ved boligselskaber, hvor de kan skabe fællesskab, tryghed og stolthed, kompetenceudvikling og livsmestring.

Forfatterne er Daniel Hervik fra Haver til Maver og Mette Wybrandt  fra Amondo. Ud over de praktiske råd er der interview med både deltagere, brugere og ansatte i boligforenigerne.

Download guiden gratis her