Plant spiseligt – og få støtte til det

#ByrumSkrevet af Stine Kamstrup Knudsen, Smag på Aarhus, Teknik og Miljø

Støtte til at plante spiseligt

Går I og drømmer om at plante noget spiseligt til glæde for alle i jeres lokalområde? Måske et stort fælles rabarberbed, et væld af spiselige blomster og urter, ægte kastanjer, frugttræer, massevis af havtorn eller andre bærbuske?

Aarhus Kommune har fået midler fra Nordea-fonden til projektet Smag på Aarhus, der nu er gået ind i sit sidste år. Det er derfor ved at være på høje tid, hvis I – med midler fra Smag på Aarhus – vil gøre et areal i jeres område mere spiseligt til glæde for fællesskabet.

Det skal I gøre:

  • Tag en snak lokalt, om jeres ønsker og drømme. Det kan være gennem fællesrådet, i grundejerfor-eningen eller hvad, der giver mening for jer lokalt.
  • Find et areal, som I tænker er egnet. Er det privat ejet skal I naturligvis have tilladelse fra ejeren. Er området kommunalt, undersøger vi, om området må bruges til formålet.
  • Kontakt os med jeres idéer, forslag eller drømme.

Det skal I være opmærksomme på:

  • Vi kan dække udgifter til spiselige planter, buske og træer og udgifter, der er forbundet med etable-ringen, som opbindingspæle, hegn, god jord, hvis der er brug for det. Vi kan støtte med ca. 5-10.000 kr.
  • I står som udgangspunkt selv for at plante og passe træer, buske og planter.

Det er vigtigt for os – og Nordea-fonden – at jeres projekt er til glæde for fællesskabet, og at de gode idéer deles og spredes. Derfor skal I være med på at:

  • Vi lægger information og billeder på Smag på Aarhus’ hjemmeside og Facebook.
  • I inviterer indenfor fx ved at afholde offentlige arrangementer.
  • I sætter skilt op, hvor det tydeligt fremgår, at alle er velkomne til at høste.

Find informationen her fra siden som PDF-fil

Find mere inspiration og information om mulighederne her

Find også inspiration i beskrivelserne af andre spiselige planteprojekter

I kan kontakte os på smag@aarhus.dk – eller besøge os i Den Grønne Ambassade ved Bispetorvet.