SiEUGreen

#ByhaverSkrevet af SiEUGreen nyhedsbrev

Solcelledrevet tør-toilet ved Brabrand Fællesgartneri

Fællesgartneriet Brabrand samarbejder med det EU-finansierede forskningsprojekt SiEUGreen, om at finde metoder til bæredygtig fremstilling af gødning til byhaver. Fosfor er en væsentlig bestanddel af gødning, men fosfor er en ikke-vedvarende ressource der forekommer i begrænsede mængder. Der er derfor behov for bæredygtige måder at fremstille gødning på; såsom nyttiggørelse af fosfor fra menneskeligt affald, for at sikre verdens fødevareforsyning.

I samarbejde med Fællesgartneriet Brabrand og Smag på Aarhus, Aarhus Kommune, har SiEUGreen i sommeren 2019 placeret et solcelledrevet tør-toilet ved fælleshaven i Brabrand. Toilettet kan benyttes af alle medlemmer af Fællesgartneriet og vedligeholdes af en ansat i kommunen, i samarbejde med Norges Miljø- og Biovidenskabelige Universitet (NMBU).

Hvorfor er et toilet som dette nødvendigt?

Denne type toilet bruger hverken vand eller elektricitet og er uafhængig af spildevandsinfrastrukturen, derfor kan det let bruges på steder, hvor en sådan infrastruktur ikke eksisterer. Toilettet har et meget lille miljømæssigt fodaftryk, med hensyn til materialeanvendelse, og er beregnet til at indsamle restprodukter fra mennesker til produktion af kompost af høj kvalitet.

Hvorfor bruge et toilet i Fællesgartneriet som en del af et forskningsprojekt?

Ved at benytte denne type toilet, i en byhave med ca. 100 medlemmer, skal projektet vise at tør-toilettet kan være både behageligt at bruge, fri for lugtgener og meget nyttigt på netop denne placering. Folk skal vænnes til at bruge den slags toiletter – det er fremtiden.

Vil komposten fra toilettet blive brugt i Fællesgartneriet Brabrand?

Toiletkompost indeholder næringsstoffer og organisk materiale, der forbedrer jordbundsforholdene og fører til et bedre udbytte af dyrkningen. Komposten vil blive kontrolleret og testet af NMBU og herefter godkendt af kommunen, før den blive afprøvet i løbet af sommeren 2021. På et udvalgt jordstykke i Fællesgartneriet Brabrand skal komposten bruges direkte i jorden og testforløbet skal give oplysninger om, hvor effektiv komposten vil være til dyrkning af forskellige slags planter.

Er der en sundhedsmæssig risiko ved at bruge komposten?

Ekskrementerne varmebehandles under komposteringsprocessen inden mulden må bruges som gødning, derfor er risikoen ved brug af komposten minimal. Varmebehandlingen sker i en lukket beholder og her nedbrydes de skadelige mikroorganismer samt potentielle lægemiddelrester. Solcellerne som er monteret på toilettets facade, skaber varm luft til kompostbeholderen, hvilket hjælper til at øge temperaturen og fremme processen.

Sammen skaber vi ny viden!

Det er vigtigt, at bæredygtige løsninger kan testes og evalueres i real-life-omgivelser, derfor er SiEUGreen taknemmelig for samarbejdet med Fællesgartneriet Brabrand.

Vi håber at du vil kontakte os hvis du har spørgsmål til projektet eller hvis du ønsker at dele dine tanker om toilettet med os.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte:
Siddharta Pandey, projektassistent ved Norges Miljø- og Biovidenskabelige Universitet
E-mail: siddhartha.pandey@nmbu.no

Du kan også besøge projektets websted: www.sieugreen.eu

SiEUGreen finansieres af Europæiske Unionens Horisont 2020 Forsknings- og Innovationsprogram N. 774233