Støtte til at plante

Skrevet af Stine Kamstrup Knudsen

Støtte til at plante i dit lokalområde

Går I og drømmer om at plante noget til glæde for alle i jeres lokalområde? Måske frugttræer, ægte kastanjer, massevis af bærbuske, et væld af vilde blomster og urter eller et stort fælles rabarberbed.

Med Aarhus Kommunes indsats Smag på Aarhus kan I få støtte til at plante træer og gøre et areal i jeres område mere spiseligt til glæde for fællesskabet. Det kræver blot, at I selv er med på at give den en skalle.

Det skal I gøre:

  • Tag en snak lokalt om jeres ønsker og drømme. Det kan være gennem fællesrådet, i grundejerforeningen eller hvad der giver mening for jer lokalt.
  • Find et areal, som I tænker er egnet. Er det privat ejet, skal I have tilladelse fra ejeren. Er området kommunalt, undersøger vi, om området må bruges til formålet.
  • Kontakt os med jeres idéer, forslag eller drømme.

Det skal I være opmærksomme på:

  • Vi kan dække udgifter til træer, bærbuske og spiselige planter. Desuden kan vi dække udgifter, der er forbundet med etableringen, som opbindingspæle, hegn og god jord, hvis der er brug for det. Vi kan støtte med ca. 5-10.000 kr. pr. projekt.
  • I står som udgangspunkt selv for at plante og passe træer, buske og planter.

Det er vigtigt for os, at jeres projekt er til glæde for fællesskabet, og at der er offentlig adgang til området.

Desuden vil vi gerne sprede og dele de gode idéer til inspiration for andre.
Derfor skal I være med på, at:

  • Vi lægger information og billeder på Smag på Aarhus’ hjemmeside og sociale medier.
  • I sætter skilt op, hvor det tydeligt fremgår, at alle er velkomne til at høste.

I kan kontakte os på smag@aarhus.dk