Støtte til vilde og spiselige projekter

#ByhaverSkrevet af Stine Kamstrup Knudsen, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Støtte til grønne tiltag i dit lokalområde

Går I og drømmer om at plante noget til glæde for alle i jeres lokalområde? Eller måske gøre et område mere vildt til glæde for insekter og dyreliv? Måske frugttræer, ægte kastanjer, et krat med hyld, hassel og rød kornel, massevis af bær- eller blomstrende buske, et væld af vilde urter eller et stort fælles rabarberbed?

Med Aarhus Kommunes indsats Smag på Aarhus kan du være med til at skabe flere muligheder for, at ikke blot mennesker, men også fugle, bier, sommerfugle og andre insekter kan smage på Aarhus.

I kan få støtte til at plante træer, gøre et areal i jeres område mere spiseligt til glæde for fællesskabet eller mere vildt til glæde for insekter og dyreliv. Det kræver blot, at I selv er med på at give den en skalle.

Det skal I gøre:

  • Tag en snak lokalt om jeres ønsker og drømme. Det kan være gennem fællesrådet, i grundejerforeningen eller hvad der giver mening for jer lokalt.
  • Find et areal, som I tænker er egnet. Er det privat ejet, skal I have tilladelse fra ejeren. Er området kommunalt, undersøger vi, om området må bruges til formålet.
  • Kontakt os med jeres idéer, forslag eller drømme.

Det skal I være opmærksomme på:

  • Vi kan dække udgifter til træer, bærbuske og planter. Desuden kan vi dække udgifter, der er forbundet med etableringen, som opbindingspæle, hegn og sand/grus/jord, hvis der er brug for det. Vi kan støtte med ca. 5-10.000 kr. pr. projekt.
  • I står som udgangspunkt selv for at plante og passe træer, buske og planter.
  • Hvis I ønsker at omlægge et areal til vild blomstereng, skal I søge Aarhus Kommunes blomsterfrøpulje til det formål. Der er ansøgningsfrist både forår og efterår.

Det er vigtigt for os, at jeres projekt er til glæde for fællesskabet, og at der er offentlig adgang til området.

Desuden vil vi gerne sprede og dele de gode idéer til inspiration for andre.
Derfor skal I være med på, at:

  • Vi lægger information og billeder på Aarhus Kommunes forskellige platforme, herunder Smag på Aarhus’ hjemmeside og forskellige sociale medier.
  • I sætter skilt op, der fortæller om projektet.

I kan kontakte os på smag@aarhus.dk

Læs mere om at dyrke i Aarhus Kommune her

Læs mere om at skabe vildere lokalsamfund her