Om Smag på Aarhus

En indsats i Aarhus Kommune

Aarhusianerne er sammen med Aarhus Kommune med til at skabe grønne byrum fulde af smag, så der i lokalområderne i hele kommunen er grønne rammer at mødes i og inspirerende projekter at mødes om.

Smag på Aarhus er en indsats i Aarhus Kommune, hvor byens rum gentænkes, så der bliver flere spiselige og sanselige miljøer. Alle kan være med til at præge sit eget lokalsamfund og skabe spiselige byrum at mødes i.

Fokus har tidligere været på spiselighed målrettet mennesker, blandt andet gennem borgerdrevne byhavefællesskaber, frugtlunde og andre grønne byrum, hvor urter, bærbuske, nøddehegn, store rabarberbede osv. skaber en levende ramme at mødes i og samtidig giver et spiseligt afkast til aarhusianerne.

Fra 2021 udvider vi fokus og sætter mere fokus på biodiversitet, så der skabes grønne byrum, hvor også fugle, bier, sommerfugle og andre insekter kan smage på Aarhus.

Samtidig bliver den spiselige natur formidlet, så flere aarhusianere opdager den mangfoldige natur, vi har i og omkring Aarhus.

Folkestedet - frugttræer og spiseligt bed

Samarbejde mellem Aarhus Kommune og Nordea-fonden

Smag på Aarhus blev udviklet af en tværfaglig gruppe medarbejdere fra forskellige magistratsafdelinger i Aarhus Kommune. Nordea-fonden støttede Smag på Aarhus i en 4 -årig projektperiode fra 2015-2018.

Fra 2019 og frem er Smag på Aarhus blevet forankret i driften i Teknik og Miljø og kører derfor videre. Det betyder, at man fortsat kan være med til at præge sit lokalområde og dyrke fællesskaber gennem byhaver, træplantning og andre grønne projekter, ligesom vi fortsat formidler om det spiselige, der gemmer sig i den aarhusianske natur.

Ved at sætte vores ressourcer, kompetencer og erfaringer i spil, kan der derfor fortsat udvikles gode liv for endnu flere aarhusianere.

Andre dele af det oprindelige projekt lever videre på anden vis. Eksempelvis er “De rullende køkkenhaver” et forløb, der via Børn og Unge i Aarhus Kommune tilbydes til skoler og daginstitutioner, mens madskoler med vilde råvarer fortsat tilbydes af FOF.

I projektperioden udgav vi løbende drejebøger og andre publikationer, så viden og erfaringer fra projektet videreformidles til andre interesserede.

Få et overblik over publikationer udgivet i forbindelse med projektet Smag på Aarhus

Læs hele projektbeskrivelsen for Smag på Aarhus

Tur på stranden