Om Smag på Aarhus

Et projekt i Aarhus Kommune

Smag på Aarhus er et ambitiøst natur- og madprojekt, hvor byens rum gentænkes, så der bliver flere spiselige og sanselige miljøer i Aarhus.

Aarhusianerne er selv med til at skabe og påvirke deres nære omgivelser med smukke træer, buske og planter, der er fulde af smag. Samtidig bliver den spiselige natur formidlet, så flere af kommunens borgere opdager det mangfoldige spisekammer, som naturen i og omkring Aarhus byder på.

Folkestedet - frugttræer og spiseligt bed

Vi arbejder med tre hovedområder:

  • Øge mulighederne for at dyrke spiselige afgrøder i Aarhus Kommune, blandt andet ved at støtte etablering af nye byhaver og spiselige byrum
  • Formidle viden om de spiselige råvarer, der allerede er i den aarhusianske natur, både på land og i havet
  • Skabe fælles oplevelser med at lave god mad af det høstede, blandt andet ved en række inspirerende arrangementer
Tur på stranden

Samarbejde mellem Aarhus Kommune og Nordea-fonden

Smag på Aarhus er udviklet af en tværfaglig gruppe medarbejdere i Aarhus Kommune, der er passionerede omkring at gøre byens rum spiselige. Nordea-fonden har støttet projektet i en 4-årig periode fra 2015-2018. Smag på Aarhus kører videre i 2019 og frem og er fortsat forankret i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune.

Der er gang i en lang række frivillige byhaver og spiselige byrum i Aarhus by og kommune, og ved også at sætte Aarhus Kommunes ressourcer, kompetencer og erfaringer i spil, kan der udvikles gode liv for endnu flere aarhusianere.

Vi udgiver løbende drejebøger og andre publikationer, så viden og erfaringer fra projektet videreformidles til andre interesserede.

Få et overblik over publikationer udgivet i forbindelse med projektet Smag på Aarhus

Læs hele projektbeskrivelsen for Smag på Aarhus