Samarbejdspartnere

Sammen om at skabe en spiselige by og kommune

I projektperioden 2015-2018 havde vi i Aarhus Kommune en række formaliserede samarbejdsaftaler med aktører og ildsjæle om projektet Smag på Aarhus. I dag arbejder vi selvfølgelig fortsat sammen med relevante aktører på forskellige projekter og opgaver.

Nordea-fonden

Nordea-fonden støttede Smag på Aarhus med 15 millioner kr. i projektets fire første år 2015-2018. Nordea-fonden støtter aktiviteter, der fremmer gode liv. Fonden prioriterer projekter og aktiviteter, der sætter ind, før mennesker bliver til patienter. Og det gør bestemt ingen ting, hvis projekterne er nytænkende og rammer utraditionelle målgrupper.
www.nordeafonden.dk

Naturhistorisk Museum Aarhus

Naturhistorisk Museum var medunderskriver på projektansøgningen til Nordea-fonden. Museet bidrager med viden og naturformidling både ved events, i artikler og videoer. Naturhistorisk Museum Aarhus har en særlig interesse i at støtte op om projekter, der er med til at forøge den biologiske mangfoldighed i det urbane miljø. I projektbeskrivelsen til Smag på Aarhus bliver der også lagt vægt på de formidlingsmæssige aspekter, hvilket efter museets mening også er meget vigtig for at sikre at aktiviteter og viden når ud til alle grupper i befolkningen.
www.naturhistoriskmuseum.dk

Haver til Maver

Haver til Maver var medunderskriver på projektansøgningen til Nordea-fonden. Det er en almennyttig forening, der har til formål at styrke primært børn og unges engagement i bæredygtighed, madkultur og sundhed gennem en særlig pædagogisk tilgang i og med naturen. Ambitionen er at opnå folkelig tilslutning til børns kulinariske rettigheder, ret til jordforbindelse og erfaring med naturens utrolighed.
www.havertilmaver.dk

Byhøst

Byhøst var en forening og en online tjeneste, der informerede, inspirerede og guidede brugere i at samle og bruge af naturens råvarer, også i byen. Foreningen Byhøst er desværre blevet nedlagt, men en af initiativtagerne, Mikkel Lau Mikkelsen, er siden blevet projektleder på Vild Mad, der også arbejder indenfor samme felt.
www.vildmad.dk

Sager der Samler

Sager der Samler er et hus for hverdagsaktivister. Det er både en forening og en socialøkonomisk virksomhed. Foreningen bakker op om mennesker, der tager sagen i egen hånd, når skoen trykker. Sager der Samler lagde i den første periode lokaler til Grøn Træffetid, hvor du kunne møde nogle af os, der arbejder med Smag på Aarhus eller søsterprojektet Grøn Medborger. I dag kan man finde os i Den Grønne Ambassade.
www.sagerdersamler.dk

Agro Food Park

Agro Food Park er et hastigt voksende innovationsmiljø for den internationale landbrugs- og fødevaresektor. Agro Food Park har et enestående mix af etablerede virksomheder, videninstitutioner, risikovilligkapital, serviceudbydere og iværksættere. Agro Food Park Community faciliterer og afholder faglige arrangementer, netværks- og sociale aktiviteter og styrker dermed mulighederne for forretningsudvikling for beboerne.
Fakta: 60 virksomheder // 900 medarbejdere // 33.000 m2 // Koldkærgård Konferencecenter // Arla Foods åbner sit nye globale innovationscenter i Agro Food Park i 2016 // Aarhus Universitet flytter deres fødevareforskning til Agro Food Park i 2018.
www.agrofoodpark.dk

Det Boligsociale Fællessekretariat

Det Boligsociale Fællessekretariat er alle aarhusianske boligorganisationers fællessekretariat på det boligsociale område. Fællessekretariatet administrerer og samarbejder omkring en række projekter, som er tilbud til alle beboere i almene boligområder.
www.fs-aarhus.dk

Foreningen Pier 4 & Ø-Haven

Foreningen Pier 4 på Aarhus Ø ønsker, at bydelen fremstår grøn og med liv for beboerne, mens byggeprojekterne opføres og bydelen udvikles. Derfor blev Ø-Haven etableret i 2014. I 2015 blev Ø-Haven videreudviklet i samarbejde med Aarhus Kommune som det første store projekt i regi af Smag på Aarhus. Ø-Haven eksistererede frem til 2018 og var på det tidspunkt Danmarks største urbane nyttehave.
www.ø-haven.dk

Derudover samarbejder vi løbende med mange lokale aktører og ildsjæle på området. Flere af dem kan du finde i oversigten over byhaver & spiselige byrum.