Samarbejdspartnere

Sammen om at skabe en spiselige by og kommune

Aarhus Kommune samarbejder med mange aktører og ildsjæle om projektet Smag på Aarhus, der skal gøre hele kommunen mere grøn og spiselig.

Nordea-fonden

Nordea-fonden støtter Smag på Aarhus med 15 millioner kr. til projektets fire første år. Nordea-fonden støtter aktiviteter, der fremmer gode liv. Fonden prioriterer projekter og aktiviteter, der sætter ind, før mennesker bliver til patienter. Og det gør bestemt ingen ting, hvis projekterne er nytænkende og rammer utraditionelle målgrupper.
www.nordeafonden.dk

Naturhistorisk Museum Aarhus

Naturhistorisk Museum er medunderskriver på projektansøgningen. Museet bidrager med viden og naturformidling både ved events, i artikler og videoer. Naturhistorisk Museum Aarhus har en særlig interesse i at støtte op om projekter, der er med til at forøge den biologiske mangfoldighed i det urbane miljø. I projektbeskrivelsen til Smag på Aarhus bliver der også lagt vægt på de formidlingsmæssige aspekter, hvilket efter museets mening også er meget vigtig for at sikre at aktiviteter og viden når ud til alle grupper i befolkningen.
www.naturhistoriskmuseum.dk

Haver til Maver

Haver til Maver er medunderskriver på projektansøgningen. Det er en almennyttig forening, der har til formål at styrke primært børn og unges engagement i bæredygtighed, madkultur og sundhed gennem en særlig pædagogisk tilgang i og med naturen. Ambitionen er at opnå folkelig tilslutning til børns kulinariske rettigheder, ret til jordforbindelse og erfaring med naturens utrolighed.
www.havertilmaver.dk

Byhøst

Byhøst er en forening og en online tjeneste, der informerer, inspirerer og guider brugere i at samle og bruge af naturens råvarer, også i byen. Gennem online kortlægning af den spiselige natur, guidede events i alle afskygninger og formidling i øjenhøjde, giver Byhøst alle mulighed for at finde og bruge naturens råvarer hjemme i køkkenet. Samtidig arbejder Byhøst med at kortlægge Danmarks vilde spiselige natur på et online kort sammen med sine brugere. Smag på Aarhus samarbejder blandt andet med Byhøst om kortlægning af den spiselige natur i Aarhus. Byhøsts online kort er derfor integreret her på siden.
www.byhøst.dk

Sager der Samler

Sager der Samler er et hus for hverdagsaktivister. Det er både en forening og en socialøkonomisk virksomhed. Foreningen bakker op om mennesker, der tager sagen i egen hånd, når skoen trykker. Sager der Samler lægger lokaler til Grøn Træffetid, hvor du kan møde nogle af os, der arbejder med Smag på Aarhus eller søsterprojektet Grøn Medborger.
www.sagerdersamler.dk

Agro Food Park

Agro Food Park er et hastigt voksende innovationsmiljø for den internationale landbrugs- og fødevaresektor. Agro Food Park har et enestående mix af etablerede virksomheder, videninstitutioner, risikovilligkapital, serviceudbydere og iværksættere. Agro Food Park Community faciliterer og afholder faglige arrangementer, netværks- og sociale aktiviteter og styrker dermed mulighederne for forretningsudvikling for beboerne.
Fakta: 60 virksomheder // 900 medarbejdere // 33.000 m2 // Koldkærgård Konferencecenter // Arla Foods åbner sit nye globale innovationscenter i Agro Food Park i 2016 // Aarhus Universitet flytter deres fødevareforskning til Agro Food Park i 2018.
www.agrofoodpark.dk

Det Boligsociale Fællessekretariat

Det Boligsociale Fællessekretariat er alle aarhusianske boligorganisationers fællessekretariat på det boligsociale område. Fællessekretariatet administrerer og samarbejder omkring en række projekter, som er tilbud til alle beboere i almene boligområder.
www.fs-aarhus.dk

Foreningen Pier 4 & Ø-Haven

Foreningen Pier 4 på Aarhus Ø ønsker, at bydelen fremstår grøn og med liv for beboerne, mens byggeprojekterne opføres og bydelen udvikles. Derfor blev Ø-Haven etableret i 2014. I 2015 blev Ø-Haven videreudviklet i samarbejde med Aarhus Kommune som det første store projekt i regi af Smag på Aarhus. Ø-Haven er i dag Danmarks største urbane nyttehave.
www.ø-haven.dk

Derudover samarbejder vi løbende med mange lokale aktører og ildsjæle på området. Flere af dem kan du finde i oversigten over byhaver & spiselige byrum.