EU-projektet SiEUGreen

Partner i et EU-projektet

SiEUGreen er et 4 årigt EU-projekt i perioden 2018-2021, hvor Smag på Aarhus, Aarhus Kommune er praktisk partner sammen med blandt andre Norges Miljø- og Biovidenskabelige Universitet, Norsk Institut for Bioøkonomi og NORDREGIO.

Det overordnede formål er at styrke samarbejdet mellem EU og Kina på fødevaresikkerhed og bæredygtighed, samt at udvikle robuste, socialt sammenhængende og kloge byer med maksimal udnyttelse af solenergi, CO2, minimalt miljømæssigt fodaftryk og nulaffald. Dermed vil projektet gerne bidrage til cirkulær økonomi på et globalt niveau. Gennem initiativerne skal projektet samtidigt tænke i at forbedre trivsel og livskvalitet for beboere i byerne.

SiEUGreen-målene er struktureret som følgende:

  • Forbedre modstandsdygtigheden i bycentre i Europa og Kina og øge fødevaresikkerheden
  • Udvikle og fremvise nye ressourceeffektive systemer til gartneriproduktion i bymæssige og peri-urbane miljøer i Kina og Europa
  • Oprette en “bro” af fælles viden og “bedst pracsis” mellem Europa og Kina gennem samarbejde mellem forskere, samfund og politiske beslutningstagere på begge kontinenter
  • Oprette et aktivt tværfagligt fællesskab af flere aktører: forskere / teknologileverandører, offentlige myndigheder, private aktører, beboere, lokalsamfund, små og mellemstore virksomheder
  • Oprette nye værdikæder og udvikle bæredygtige forretningsmodeller, som kan repliceres på tværs af regioner og lande
  • Udvikle evalueringsmetoder til måling af byernes landbrugsøkonomiske, miljømæssige og sociale tiltag og dets værdikæder på bysamfundene
  • Øge bevidstheden, kommunikere resultaterne og fremme vedtagelsen af “green-smart-inclusive city” -modellen

Læs artikel om de forskellige partnerskabsprojekter

Læs mere om SiEUGreen på projektets website