Regler og etik

Regler og etik når du sanker i naturen

Der er få og enkle regler, du skal følge, når du sanker i naturen. Husk også at passe godt på naturen og gem nogle af de spiselige lækkerier til de næste, der kommer forbi.

Du må plukke og samle planter, svampe, bær, frugter og nødder til eget forbrug på offentlige arealer. Det blev vedtaget allerede i 1241 med Jyske Lov. Den gang blev det beskrevet sådan, at man må samle det, man kan have i sin hat. Det samme princip gælder i dag. En tommelfingerregel er, at på de offentlige arealer må du – til privat forbrug – samle det, du kan have i en lille pose. Det gælder dog ikke fredede og truede planter, buske og træer.

Urter på stranden

De samme regler gælder for privatejede arealer. Her må du dog kun plukke og samle det, du kan nå, fra offentligt tilgængelige veje og stier. Hvis du er i tvivl, så spørg ejeren.

På offentlige arealer må du ikke grave planter op med rod eller klippe grene af, med mindre træet er mere end 10 meter højt. På private områder skal du spørge ejeren om lov.

Du kan finde mere info om at færdes og samle i naturen på miljøstyrelsens hjemmeside.

For mere information om regler i naturen, se da naturstyrelsen hjemmeside.

revlinge

Pas på naturen og tænk på den næste

Pas på naturen, når du færdes i den. Sank skånsomt, så planterne kan vokse videre og formere sig. Det er vigtigt, at du ikke hiver rødderne op, og at der er blomster tilbage til at sætte og sprede frø, så vi kan benytte os af naturens spisekammer e næste mange år.

Det er god skik at tænke på den næste. Lad altid frugt blive hængende til den næste, der kommer forbi – og til dyrene.

byens frugthave

Havet

Der er ingen regler i forhold til at samle muslinger og krabber i havet. Dog er det god skik at sanke med måde og efterlade til den næste.

Tang er en makroalge, som ikke har rødder, men derimod er fasthæftet til hårde overflader. Det er vigtigt kun at samle de yderste og nyeste skud af makroalgen, så de kan leve videre og sætte endnu flere nye skud til den næste, som kommer for at samle.

Du skal have fiskekort, hvis du bruger fiskestang eller net. Det gælder både i salt- og ferskvand. Du kan ansøge om fiskekort på www.fiskekort.dk.