Regler og etik

Regler og etik når du høster i naturen

Der er få og enkle regler, du skal følge, når du høster i naturen. Husk også at passe godt på naturen og gem nogle af de spiselige lækkerier til de næste, der kommer forbi.

Du må plukke og samle planter, svampe, bær, frugter og nødder til eget forbrug på offentlige arealer. Det blev vedtaget allerede i 1241 med Jyske Lov. Den gang blev det beskrevet sådan, at man må samle det, man kan have i sin hat. Det samme princip gælder i dag. En tommelfingerregel er, at på de offentlige arealer må du – til privat forbrug – samle det, du kan have i en lille pose. Det gælder dog ikke fredede og truede planter, buske og træer.

Urter på stranden

På privatejede arealer, må du plukke det, du kan nå, fra offentligt tilgængelige veje og stier. Hvis du er i tvivl, så spørg ejeren.

På offentlige arealer må du ikke grave planter op med rod eller klippe grene af, med mindre træet er mere end 10 meter højt. På private områder kan du spørge ejeren om lov.

Du kan finde mere info om at færdes og samle i naturen på naturstyrelsens hjemmeside.

revlinge

Pas på naturen og tænk på den næste

Pas på naturen, når du færdes i den. Høst skånsomt, så planterne kan vokse videre og formere sig. Det er vigtigt, at du ikke hiver rødderne op, og at der er blomster tilbage til at sætte og sprede frø, så der også næste år kan høstes.

Det er også god skik at tænke på den næste. Lad eksempelvis noget frugt blive hængende til den næste, der kommer forbi – eller til dyrene.

byens frugthave

Havet

Der er ingen regler i forhold til at samle tang, muslinger og krabber i havet. Dog skal du have fiskekort, hvis du bruger fiskestang eller net. Det gælder både i salt- og ferskvand. Du kan ansøge om fiskekort på www.fiskekort.dk.