Vildere lokalsamfund

Insekter og fugle skal også smage på Aarhus

Vær med til at fremme biodiversiteten ved at skabe flere grønne byrum til glæde for fugle, bier, sommerfugle og andre insekter.

Med Aarhus Kommunes indsats Smag på Aarhus er aarhusianerne selv med til at skabe gode lokalsamfund med grønne byrum at mødes i og grønne projekter at mødes om.

Tidligere har fokus været på spiselighed målrettet mennesker, men nu integrerer vi arbejdet med at fremme biodiversitet. Derfor kan aarhusianerne fremadrettet også skabe grønne byrum, hvor fugle, bier, sommerfugle og andre insekter også kan smage på Aarhus.

Med Smag på Aarhus støtter vi fortsat op om grønne projekter, hvor aarhusianerne selv tager skovlen i egen hånd og er med til at skabe grønne projekter på lokalt niveau. Fremadrettet kan projekterne både handle om spiselig beplantning til glæde for mennesker og anden biodiversitetsvenlig beplantning. Her er fokus primært på hjemmehørende arter, og man kan eksempelvis arbejde med at skabe føde til flere insektarter og fugle hele sæsonen igennem.

Denne videreudvikling af Smag på Aarhus er i tråd med Aarhus Kommunes arbejde med at fremme biodiversiteten og er også et bidrag i forhold til Aarhus Kommunes deltagelse i Miljøministeriets konkurrence om at blive Danmarks vildeste kommune.
Læs mere om Aarhus Kommune deltagelse i Miljøministeriets konkurrence

Læs også menupunkterne: