Kom godt i gang

Støtte fra Smag på Aarhus til at komme i gang

Hvis I i jeres lokalområde vil sætte gang i et grønt projekt, der gavner biodiversiteten, hjælper vi jer gerne. Det gælder ikke kun for midtbyen, men for hele Aarhus Kommune.

Hvis I selv tager initiativet, har engagement og vilje til at skabe og passe et vildt områder, så støtter vi gerne op om etablering af nye projekter. Det kan være I vil plante træer, buske eller andre planter til glæde for insekt- og fugleliv eller måske bygge insekthoteller eller på anden vis skabe nye levesteder til insekter og andre dyr.

Det kan også være, der allerede er nogle lokale fællesområder, som med få greb kan få et biodiversitetsmæssigt løft. Det kan være, at ny beplantning kan sørge for føde til flere insektarter gennem hele sæsonen.

Det er vigtigt at ejerskabet og den fremadrettede vedligeholdelse af områderne ligger hos jer, der vil i gang.

Hvordan støtter Aarhus Kommune op?

Vi kan i et vist omfang tilbyde økonomisk støtte til etablering af grønne byrum på offentligt tilgængelige arealer, der skaber føde og levesteder for insekter og fugle.

For at opnå støtte er det en forudsætning:

 • at der er offentlig adgang til området
 • at I selv lægger kræfter i etableringen
 • at I organiserer jer, så I kan varetage den videre drift (fx ved at danne en forening)
 • at fortællingen om området må deles i ord og billeder på website og sociale medier
 • at I opsætter et skilt, som fortæller om jeres projekt

Desuden opfordrer vi til, at I afholder åbne arrangementer (indvielse, arbejdsdage, åben have el.lign.) eller på anden måde deler jeres viden, erfaringer og fællesskab. I er velkomne til at bruge vores platforme (website og facebook) til at dele arrangementer og viden. Her kan både deles små hverdagshistorier, længere artikler og oprettes arrangementer.

Det skal I gøre:

 • Tag en snak lokalt om jeres ønsker og drømme. Det kan være gennem fællesrådet, i grundejerforeningen eller hvad der giver mening for jer lokalt.
 • Find et areal, som I tænker er egnet. Er det privat ejet, skal I have tilladelse fra ejeren. Er området kommunalt, undersøger vi, om området må bruges til formålet.
 • Kontakt os med jeres idéer, forslag eller drømme ved at skrive til smag@aarhus.dk

Det skal I være opmærksomme på:

 • I kan sagtens lave grønne projekter, hvor noget er spiselige for mennesker, andre dele er til glæde for insekter og dyreliv.
 • Vi kan dække udgifter til træer, buske og planter. Desuden kan vi dække udgifter, der er forbundet med etableringen, som opbindingspæle, hegn, sand/grus/jord, hvis der er brug for det. Vi kan støtte med ca. 5-10.000 kr. pr. projekt.
 • I står som udgangspunkt selv for at plante og passe området.
 • Hvis I ønsker at omlægge et areal til vild blomstereng, skal I søge Aarhus Kommunes blomsterfrøpulje til det formål. Der er ansøgningsfrist både forår og efterår.

Det er vigtigt for os, at jeres projekt er til glæde for fællesskabet, og at der er offentlig adgang til området.

Se også menupunktet inspiration og plantevalg – der er gode links, så I kan finde lister over hjemmehørende arter